.

Γράφημα Opel / Vauxhall Wheel Lug Nut ή Bolt Torque

Sparky Express

Προτεινόμενες ρυθμίσεις ροπής παξιμάδι τροχού για Opel / Vauxhall, όλα τα μοντέλα.

Αν σχεδιάζετε εγκατάσταση τροχού στο Opel / Vauxhall, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ροπής του κατασκευαστή. Η χρήση της σωστής ροπής διασφαλίζει ότι η διάταξη του τροχού έχει εγκατασταθεί με ασφάλεια.

Η χρήση της συνιστώμενης ροπής του κατασκευαστή συμβάλλει επίσης στην εγγύηση ότι δεν υπάρχει υπερβολική ή πολύ μικρή πίεση σε κανένα από τα συγκροτήματα στα οποία προσδένεται ο τροχός. Πριν απο σενα εγκαταστήστε τους τροχούς σας, ελέγξτε τη συνιστώμενη ροπή του οχήματός σας.

Διάγραμμα ρυθμίσεων μπουλονιού τροχού Opel / Vauxhall

.