.

Προδιαγραφές Acura MDX Lug Nut Torque 2001

Sparky Express

Προδιαγραφές ροπής παξιμαδιού Acura MDX 2001: 108 N·m (11 kgf·m, 80 lbf-ft)

Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε έναν τροχό στο 2001 Acura MDX σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη ρύθμιση ροπής παξιμάδι τροχού που συνιστάται από τον κατασκευαστή 108 N · m (11 kgf · m, 80 lbf · ft).

Η χρήση της κατάλληλης ροπής του παξιμαδιού τροχού διασφαλίζει ότι το συγκρότημα τροχού έχει εγκατασταθεί με ασφάλεια. Η χρήση της συνιστώμενης ροπής από τον κατασκευαστή διασφαλίζει επίσης ότι δεν υπάρχει υπερβολική ή πολύ μικρή πίεση σε οποιοδήποτε συγκρότημα στο οποίο συνδέεται ο τροχός. Πριν απο σενα εγκαταστήστε τους τροχούς σας, ελέγξτε τη συνιστώμενη ροπή του οχήματός σας.

.